0907 827 350
info@realroof.sk

MENU

Tento krát Vám prinášame ukážku našej ďalšej práce, pre nás menej tradičnej, ale o to zaujímavejšej. Sme firma, ktorá príjma nové výzvy, neustále sa učíme a zdokonaľujeme, aby sme pre Vás zabezpečili najlepšie a najspoľahlivejšie výsledky na trhu.

Boli sme oslovení na realizáciu konštrukcie striech radovej výstavby v Ilave.

Realizácia tejto stavby bola iná v tom, že sme sa nevenovali len samotnému tepelnému a hydroizolačnému pokrývaniu, ale celá konštrukcia striech bola v naších rukách. To znamená, že sme strechu vytvárali od samotných základov, až po poslednú, hydroizolačnú vrstvu.

Nosný základ strechy tvorili krokvy, na ktoré sme upevnili plný záklop zo strešných lát. Následne sme skonštruovali strešné atiky z kombinácií hranolov a OSB dosiek.

Ďalej sme postupovali pre nás už tradičným postupom. Nasledovalo rozloženie parozábrany, ktorej hlavnou úlohou je zabráneniu prenikaniakania pary a vlhkosti do izolácie, ak by sa parozábrana nepoužila hrozí, že by bolo ohrozené zdravie celej stavby vznikom plesní.

Následne sme rozložili tepelnú izoláciu z EPS v dvoch vrstvách. Kvalitná tepelná izolácia zabezpečí ekonomické fungovanie stavby. Na tepelnú izoláciu sme rozložili separačnú vrstvu z geotextílie. Nasledovala najdôležitejšia vrstva, ktorú tvorila hydroizolácia z PVC fólií.

Tu však naša práca nekončí. Táto strecha bola následne ošetrená štrkovým zásypom. Štrkový zásyp je výborný spôsob ako predĺžiť životnosť Vašej strechy. Štrkový zásyp ochráni hydroizolačný materiál, ktorý máte použitý na vašej streche, pretože nie je  vystavený priamemu slnečnému žiareniu, UV žiareniu a slúži ako ochranná vrstva pred vystaveniu extrémnym teplotám, či poveternostným vplyvom. Navyše vám zvýši stupeň izolácie, čo vám prináša úsporu financií na energiách. Je to výborným riešením aj na pohľadovo dostupné strechy, pretože pôsobí estetickejším dojmom. Ak máte záujem o takéto ošetrenie a skrášelenie vašej nehnuteľnosti, musíte však myslieť vopred, pretože strecha musí mať vyššiu nosnosť.

Viac o realizácií tohto projektu nájdete v naších referenciách.